Školenia a kurzy

 

Oblasť: platná legislatíva v SR týkajúca sa podnikateľskej činnosti

Zameranie na:

Ponuka:

Aktuálne školenia a kurzy

Váš výber

Pripravujeme

História

Kniha návštev pre účastníkov našich školení a kurzov

 

Objednávky a informácie: study@lawit.sk

Pri zasielaní Vašich objednávok Vás žiadame o uvedenie minimálne týchto údajov:
- Vaše obchodné meno alebo názov, sídlo, IČO, DIČ, číslo registrácie a označenie registra
- špecifikáciu Vašej požiadavky (čo, kedy, kam)
- meno, priezvisko a kontakt na osobu vybavujúcu objednávku