Novinky

Online školenie Microsoft Office 365

Microsoft Teams - Centrum pre tímovú prácu v Office 365 

Späť na zoznam spravodajov
Typ: Školenia
Poslaný: 31.1.2006
Predmet: Pozvanky na nove vzdelavacie aktivity (obaly, odpady - zodpovednosť podnikateľa - jazykové kurzy v hladine ALFA)
  Tento spravodaj Vám na základe Vašej požiadavky prináša aktuálne informácie o školeniach z ponuky spoločnosti Lawit s.r.o.

Prajeme Vám príjemný deň,

dovoľte nám predstaviť Vám nové aktivity našej spoločnosti na prvý štvrťrok roka 2006 v oblasti vzdelávania:

na stredu 22.2.2006 pre Vás pripravujeme školenie na tému "Aktuálna legislatíva v oblasti odpadov a obalov po vstupe SR do EÚ". Venovaná bude okrem informácií o pripravovanej novele zákona o obaloch predovšetkým rozobratiu poslednej novely zákona o odpadoch, ako aj informáciám o aktuálnej ostatnej legislatíve v oblasti životného prostredia a prebiehajúcich či plánovaných zmenách legislatívy v tejto oblasti v nasledujúcom období.

v stredu 15.3.2006 majú najmä členovia štatutárnych orgánov, manažéri, vedúci zamestnanci podnikateľských subjektov, ale aj samostatní podnikatelia - živnostníci a iné osoby možnosť obsiahnuť tému "Zodpovednosť podnikateľa", v rámci ktorej prednášajúci odpovie na aj otázky "Kto a kedy môže alebo musí konať za podnikateľa? Aké riziká z tohto konania vyplývajú podnikateľskému
subjektu a aké konajúcej osobe? Čo ak za nás vystupuje neoprávnená osoba? Zaväzuje nás?" a oboznámi s rizikami konania a z neho vyplývajúcej zodpovednosti podnikateľa a možností ochrany pred vznikom škody z tohto konania.

od januára 2006 máte možnosť výrazne si vylepšiť svoje jazykové znalosti prostredníctvom jazykových kurzov v hladine Alfa, ktoré v našich nových priestoroch na Pekárskej ulici 11 v Trnave organizuje vzdelávacie centrum Praxide z Nitry.

Pozvánky s informáciami o týchto aktivitách nájdete na našich stránkach www.lawit.sk v sekcii "Školenia a kurzy" alebo si ich pýtajte cez study@lawit.sk, prípadne na tel. čísle 0908 857972 alebo 0907 715594.

Prajeme Vám úspešný prvý štvrťrok roka 2006!

sekcia vzdelávania
LawIT, s.r.o.