Organizačná zložka zahraničnej osoby

 

Vzniká zápisom do Obchodného registra

Požiadavky:

Povinné orgány

 

Fyzická osoba - podnikateľ

Verejná obchodná spoločnosť

Komanditná spoločnosť

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Akciová spoločnosť