Spoločnosť s ručením obmedzeným

- obchodná spoločnosť s minimálne jedným a maximálne päťdesiatimi spoločníkmi. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu.

Skratky:

s.r.o.

spol. s r.o.

 

Oprávnenie na podnikanie:

Podmienky na jeho získanie:

Povinné orgány:

 

Fyzická osoba - podnikateľ

Verejná obchodná spoločnosť

Komanditná spoločnosť

Akciová spoločnosť

Organizačná zložka zahraničnej osoby