This document was not translated into English. Primary language content follows (sk):

 Fyzická osoba - podnikateľ

 

Oprávnenie na podnikanie:

Požiadavky:

Povinné orgány:

 

Verejná obchodná spoločnosť

Komanditná spoločnosť

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Akciová spoločnosť

Organizačná zložka zahraničnej osoby